Vang cơ ATX A10 – Màu trắng có cổng quang và bluetooth

1,590,000