Mixer yamaha mg82cx – máy trộn âm thanh 4 line

1,900,000